Datum: 14-10-15


Reglement Clubkampioen & Kilometervreter

Clubkampioenschap

Profiel Clubkampioen TCR

Een lid dat zich in sportief opzicht heeft ingespannen in clubverband en daarnaast heeft meegeholpen aan het ondersteunen bij de door TCR georganiseerde evenementen. Elke inspanning wordt gewaardeerd met een puntenaantal. Het lid met de meeste punten is Clubkampioen. De puntenwaardering is zodanig gekozen dat een lid zich zowel organisatorisch als sportief moet hebben ingespannen om de eerste plaats in het klassement te behalen.

Puntenwaardering

a. 1 punt voor elke training en toertocht van TCR
b. 1 punt voor elke dag van een meerdaagse van TCR.
c. 4 punten voor het assisteren bij TCR georganiseerde activiteiten.
– Bloemendal ATB Tocht
– Ronde van Overijssel
– Avond Fietsvierdaagse
– Theo de Rooij Classic
– Waypoint ATB Marathon
– Teunis Novon ATB Tocht
d. 4 punten voor deelname aan toertochtklassiekers cf. toerschema (Mergelland, Tecklenburg, LBL, RvV, AGR)
e. 6 punten per commissie waarin een lid zitting heeft (zonder maximum)

Bijzonderheden

  • Geen verschil in toertocht en training, geen maximum per dag. Veel fietsen betekend veel punten, veel inzet voor de club betekent nog meer punten.
  • Registratie: middels een op de TCR website aanwezig formdesk formulier “Weekstaat Clubkampioenschap TCR”.
  • De registratie dient elke maand te worden bijgehouden.

Kilometervreter klassement

Profiel Kilometervreter

Een lid dat de meeste fietskilometers in een kalenderjaar maakt op de fiets is Kilometervreter.
Een kalenderjaar loopt van 1 jan tot en met 31 dec.

Bijzonderheden

  • Elke kilometer mag genoteerd worden.
  • Dit betreft km’s fysieke verplaatsing, dus fietsen om vooruit te komen.
  • Dus geen spinningfiets of andere fitness apparaten.
  • Het gebruik van een Ebike is niet toegestaan.
  • Sportief gebruik van de fiets mag geregistreerd worden.

Registratie:

De online tool Strava wordt gebruikt voor het registeren van de gereden kilometers en bijzondere categorieën.
Het handmatig registreren in Strava is toegestaan.
De registratie dient elke maand te worden bijgehouden.
(De laatste week alles invoeren wordt niet getolereerd.)


Het Kilometervreterklassement

a. Een klassement heren.
b. Een klassement dames.

Daarnaast is er per Strava leeftijdscatagorie een heren of dames winnaar.

Categorieën:
a. 16  24 jaar
b. 35  44 jaar
c. 45  54 jaar
d. 55  64 jaar
e . 64 jaar en ouder

Vaststellen eindklassement Clubkampioen en Kilometervreter

Na 31 december worden uitgedraaid door de commissie CK&KV :
a. de totalen van het formdeskformulier “Weekstaat Clubkampioenschap TCR”.
b. de totalen van het formulier ¨Weekstaat Clubkampioenschap TCR” als Excel-bestand.
De commissie CK&KV stelt jaarlijks in de maand januari de klassementen vast en overhandigd de einduitslag aan het bestuur Tourclub Rijssen.
Jaarlijks wordt op de Ledenvergadering de uitslag van beide klassementen bekendgemaakt.

Algemene bepalingen

Het invullen en bijhouden van de klassementen is een vertrouwenskwestie, sterk afhankelijk van de eerlijkheid van de deelnemers.

Wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd behoud de commissie CK&KV zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te sluiten van het klassement.