Tijdens de groepstoerleidersvergadering van september jl. is voorgesteld de toergroepen te gaan herverdelen en verder te gaan met 5 toergroepen. Dit vanwege het aanmerkelijke snelheidsverschil tussen T1 en T3 en het aantal beschikbare toerleiders.
De T2 komt dus terug en zal waarschijnlijk worden gevuld met sommige rijders uit de T1 en snellere rijders uit de T3. Gevolg zal zijn dat T3 wat kleiner wordt. De nieuwe T3 zal gaan bestaan uit een aantal huidige T3 rijders en de volledige T4. Verder gevolg: T5 wordt T4 en T6 wordt T5.

Voorgestelde kruissnelheden en TCR identiteit

T1 snelheid: 33+ km/u – een groep die bestaat uit met name jongere leden, waarbij het tempo met regelmaat boven de 33 km/u komt, als de veiligheid dit toelaat.

T2 snelheid: 33 km/u – een mix van jong en oud die goed doorfietst met een behoorlijk tempo

T3 snelheid: 31 km/u – een groep bestaande uit voornamelijk oudere leden, waarbij het tempo regelmatig boven de 30 km/u komt

T4 snelheid: 30 km/u – een gezellige toergroep die leuk doorfietst, waarbij snelheid niet altijd een rol speelt

T5 snelheid: 27/28 km/u – een echte toergroep waarbij de snelheid wordt aangepast aan de aanwezige leden

Graag willen we van de leden weten hoe zij:
a) Denken over deze plannen.
b) In welke groep men wil gaan rijden
c) Wat beter kan.