Ongevallen registratie TCR

Indien zich een TCR gerelateerd ongeval heeft voorgedaan, dan dient hiervan een registratie gedaan te worden.
Met deze registratie kan duidelijk worden of er een samenhang is tussen de ongevallen en de omstandigheden.
Met deze informatie kan het bestuur maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen of te beperken.

Invulformulier