Eregallerij TCR

Clubkampioenen – KilometervretersJan Slofstra Bokaal


Ereleden

 • Gerrit Nijland – 2011
 • Jan Slofstra – 2015
 • Gerrit Tijhof – 2015
 • Jan Bakker – 2018
 • Gerrit Wessels – 2023

Clubkampioenen en Kilometervreters 

 • = vanaf 2022 de Clubkilometers
Jaar Clubkampioen KM vreter (H) KM KM vreter (D) KM
2023 Gerrit Lohuis Berend Schreurs 7263 Jannie van Pijkeren 8355
2022 Gerwin Voortman Bertus Dekkers 6700* Janny van Pijkeren 7355 *
2021 niet uitgereikt/Covid Bertie Braamhaar 30030 Joke Knobbe 10735
2020 niet uitgereikt/Covid Jos van Helden 25016 Joke Knobbe 10667
2019 Joke Knobbe Jos van Helden 24246 Joke Knobbe 9512
2018 Wim Nooteboom Wout Klink 26513 Jannie van Pijkeren 9603
2017 Joke Knobbe Wout Klink 22678 Joke Knobbe 10463
2016 Gerwin Voortman Wout Klink 21079 Joke Knobbe  9478
2015 Gerwin Voortman Wout Klink 21640 Jannie van Pijkeren 7126
2014 Gerwin Voortman Henk Krukkert 11147 Henriette Bakker 8008
2013 Wim Nooteboom Tonny ter Beest 10138 Henriette Bakker 6547
2012 Peter Kamans Wout Klink 18730 Joke Knobbe 6035
2011 Gerrit Wessels Gerrit Wessels 11158 Brigitte Pots 6177
2010 Willy Kienhuis Gerrit Tijhof 8010
2009 Gerrit Tijhof Henk Krukkert 6890
2008 Wim Nooteboom Gerrit Tijhof 6753
2007 Wim Nooteboom Wim Nooteboom 6050
2006 Wim Nooteboom Wim Nooteboom 6312
2005 Jan Haase Jan Pullen 9438
2004 Wout Klink Wout Klink 17830
2003 Wim van den Berg Wout Klink 16250
2002 Wim van den Berg Wout Klink 10540
2001 Jan Rouweler Jan Rouweler 8980
2000 Barry Tijhof Jan Seppenwoolde 8085
1999 Arend Schreurs Arend Schreurs 16100
1998 Wout Klink Jan Rouweler 7180
1997 Piet de Jonge Piet de Jonge 18560
1996 Eddy Blokhuis Gerrit Nijland 11130
1995 Wout Klink Eddy Blokhuis 13730
1994 Gerard Kreijkes Gerard Kreijkes 10875
1993 Wout Klink Wout Klink 10551

Jan Slofstra Bokaal

Hoewel het bijna niet voor te stellen is, is er ooit een tijd geweest dat de Tourclub Rijssen niet bestond. De aarde was toen zogezegd nog woest en ledig. Sommige lieden verlangen nog terug naar die ruige oertijd en fietsen voor hun lol naar de Noord-Kaap. De meesten van ons koesteren zich echter liever in de geborgenheid van de Tourclub.

Ook voor dat er een Tourclub was, werd er natuurlijk wel gefietst, maar enkel door eenlingen of in ongeregelde bendes. Er was geen orde, geen regel en geen kleur. En je kon met niemand op voet van gelijkheid over het fietsen praten.

Toen was er ineens een soort oerknal en daaruit ontstond in felle kleuren blauw en geel de Tourclub Rijssen. Deze club bracht structuur in ons ongeordend en rusteloos bestaan. Eerst als een primitief speelgoedtreintje, maar later groeiend tot een sneltrein die dendert door de Twentse, Nederlandse en zelfs door de Europese dreven, Dat kwam echter niet zomaar tot stand, Daar hebben mannen hun ruggen voor gekromd, hun schouders onder gezet, de handen ineengeslagen en het vuur uit de sloffen gelopen. Zonder hen was de Tourclub niet wat hij nu is. Wat er ontstaan is, is de moeite waard, en daarom moeten degenen die daaraan hebben meegewerkt in ere worden gehouden. Daarvoor is de Jan Slofstra-bokaal ingesteld. Het zijn veelal mensen van het eerste en tweede uur die de bokaal aan hun hart mogen drukken. Het gaat dan ook om de prestatie in zijn geheel. Je leven lang actief zijn van TCR vergroot de kans op het verkrijgen van de beker aanzienlijk.Om ieder gelijke kansen te geven, zodat een elk zijn prestatie er naar kan richten, zal ik nog eens uitleggen hoe het vurig begeerde voorwerp verkregen kan worden.

De overwegingen zijn de volgende:

Sportprestaties zijn in het algemeen spectaculair en spreken tot de verbeelding; ze worden in ruime mate beloond  met medailles en met bekers. In elke club zijn werkers op de achtergrond, die zichzelf een bescheiden rol hadden toegedicht maar die voor de club van essentieel belang zijn. Zij zijn de kurk waar de club op drijft. Voor deze mensen is deze bokaal.

Er wordt door een jury bepaald welke mensen ervoor in aanmerking komen. De jury is onafhankelijk, van onbekende samenstelling en niet te beïnvloeden. Het oordeel van jury is definitief, er kan niet gesjoemeld worden. De jury kan zich, indien zij dit nodig acht, soms laten bijstaan door een groep van wijze mannen om tot een weloverwogen oordeel te komen. Er wordt gewerkt volgens een reglement, dit reglement is geheim. Van bestuursleden kan worden verwacht dat zij zich altijd en voor de volle 100% zich inzetten voor de club en dat zij reeds in het licht van de schijnwerpers staan, dus komen zij niet in aanmerking.

Beloond worden activiteiten in dienst van de club, waarbij hoog gewaardeerd worden: onbaatzuchtige dienstverlening, positieve instelling t.a.v. de club, het opknappen van vervelende karweitjes zonder tegenstribbelen, met name van werk wat niet in het oog loopt. Er wordt in het algemeen over een periode van meerdere jaren beoordeeld.

De naam van de gelukkig wordt bijgeschreven op de kopergravure die bezichtigd kan worden in het Tourhoes. Wordt de Jan Slofstra Bokaal 3 keer aan dezelfde persoon toegewezen, dan wordt de kopergravure zijn eigendom. Maar reken daar maar niet al te veel op, het is bijna onmenselijk om een dergelijke prestatie 3 maal te volbrengen. De bokaal wordt pas uitgereikt als de jury eenstemmig is in haar oordeel.

 • 2023 – Raymond Kienhuis
 • 2022 – Anton Janssen
 • 2021 – René Altena
 • 2020 – Joke Knobbe
 • 2019 – Gerwin Voortman
 • 2018 – Dick Markvoort
 • 2017 – Bart Scholten
 • 2016 – Onderhoudsploeg MTB Route Rijssen
 • 2015 – Herman Baan
 • 2014 – Wim Nooteboom
 • 2013 – Gerrit Wessels
 • 2012 – Hans Bloemendal
 • 2011 – Henk Reijnen †
 • 2010 – Arie Smit
 • 2009 – Johan Witten
 • 2008 – Bennie Aanstoot
 • 2007 – Jan Meerman †
 • 2006 – Gerrit Lohuis
 • 2005 – Han Albach
 • 2004 – Wim Assink †
 • 2003 – Wim Grooten
 • 2002 – Bertus & Henk Dekkers
 • 2001 – Jan Haase
 • 2000 – Gerald Spijksma
 • 1999 – niet uitgereikt
 • 1998 – Gerrit Tijhof
 • 1997 – Henk Altena
 • 1996 – Gerrit Nijland
 • 1995 – Gerard Kreijkes
 • 1994 – Gerrit Pluimers
 • 1993 – Jannes Drijer
 • 1992 – Tonnie ter Beest
 • 1991 – Henk Markvoort †
 • 1990 – Gerrit Altena
 • 1989 – Chris Spape
 • 1988 – Berend Nijkamp
 • 1987 – Chris van den Hengel
 • 1986 – Jan Strokap
 • 1985 – Jan Willem Poortman & Jesus Colmenero †