Ledenadministratie2018-07-07T18:17:55+00:00

Lid worden ?

De voorwaarden:

 • Minimale leeftijd is 16 jaar
 • Instemmen met de Statuten en Huishoudelijk Reglement van Tourclub Rijssen.

Bijzonderheden

 • Een aangemeld lid wordt na toelating door het bestuur van Tourclub Rijssen aangemeld bij de NTFU
 • De contributie (70 euro per jaar) wordt geïncasseerd in de maand februari. Een deel van de contributie is bedoeld voor de NTFU-fietsverzekering. Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens toerfiets activiteiten.
 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Groepskeuze

 • TCR kent 5 tempo groepen. Naarmate het tempo hoger ligt, wordt de afstand langer.
 • T1 snelheid 35+
  T2 snelheid 33-35
  T3 snelheid 32-34
  T4 snelheid 30-32
  T5 snelheid 28-30
  T6 snelheid 26-28
 • Binnen de bebouwde kom is de richtlijn voor elke groep 25 – 28 km/uur.
 • Bovengenoemde snelheden zijn richtlijnen voor de toertochten, gereden op een vlakke weg zonder tegenwind
 • Tijdens trainingsavonden liggen de snelheden meestal wat hoger omdat het dan om een kleinere afstand gaat.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de toerleider en pas je aan, aan de snelheid van de groep.
De afstanden die tijdens de wekelijkse toertochten per groep worden afgelegd zijn te vinden op het toerschema (zie menu).

Aanmelden

Formulier


Afmelden

Formulier 

Het lidmaatschap kan op elk moment beëindigd worden. Er vindt geen restitutie plaats van geïncasseerde contributie. Tourclub Rijssen verzorgt de opzegging van het lidmaatschap van de NTFU, de fietsverzekering wordt hierbij beëindigd.


Wijzigen persoonsgegevens

Formulier