Een vereniging heeft alleen maar bestaansrecht als deze met volle overtuiging gedragen wordt door haar leden.
Daarbij horen op zijn tijd ook vernieuwingen/aanpassingen.
Als bestuur zijn wij dan ook zeker content met ideeën die door de leden worden aangedragen.
Ideeën kunnen niet alleen komen, of komen zeker niet vanuit een vijf koppig bestuur.
Maar hoe gaan we binnen de vereniging nu om met ideeën?
We hebben het volgende protocol opgesteld.
DFD | De DFD IdeeënbusLeden met een idee brengen dit in per mail gericht aan het bestuur. (info@tourclubrijssen.nl)
Het bestuur zal dan in de eerstvolgende vergadering dit gaan bespreken.
Als het een idee is dat absoluut waarde creëert binnen de vereniging, dan wordt het lid uitgenodigd om het idee mondeling aan het bestuur toe te lichten. Per Jaar denken we 2 a 3 momenten nodig te hebben. (al naar gelang het aantal ingestuurde ideeën)
Daarna volgt een beslissing.
Wij hopen en denken op deze wijze de leden te kennen te geven dat ze gehoord worden en dat we hun ideeën als bestuur serieus nemen.
Vanaf het nieuwe jaar gaan we dit in gang zetten
Er zijn al ideeën ingebracht dit jaar, en die gaan we ook zeker behandelen.

Hartelijk groet
Het bestuur