Nederlandse Toerfiets Unie

 

De Nederlandse Toer Fiets Unie is de enige overkoepelende organisatie van de ca. 500 toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen en de toerfietsers te behartigen opdat zij het toerfietsen als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen. De NTFU is als nationale sportbond bij de NOC*NSF aangesloten en internationaal bij de Alliance Internationale de Tourisme (ALT). De Oldenzaalse Wielerclub is dan ook aangesloten bij de NTFU.

Toerfiets Evenementen Programma
Elk jaar stelt de NTFU een kalender samen van alle fietstochten die door de aangesloten verenigingen in het hele land worden georganiseerd. Het TEP (Toerfiets-Evenementen-Programma) bevat ca. 6000 tochten en wordt gratis tijdens de algemene ledenvergadering verstrekt. Naast het toerfiets-evenementen-programma bevat dit boekwerk allerlei belangrijke informatie over het toerfietsen. Klik hier voor de NTFU toerkalender.

Toerfietskaart
Tevens ontvangt u als lid de toerfietskaart (TFK). Deze kaart is het bewijs dat u aangesloten bent bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Aan de TFK verbonden voordelen zijn een korting bij deelname aan NTFU-fietstochten, gegarandeerde maximum inschrijfkosten zonder kosten voor herinnering (de z.g. organisatiekosten) en een verzekering tegen w.a. en ongevallen. Men moet deze kaart kunnen tonen bij de inschrijving van een toertocht.

Verzekering
ToerFietsKaart-houders hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen tengevolge van een ongeval zijn geregeld.

Belangrijke voordelen ten opzichte van andere fietsschadeverzekeringen:
* De verzekering geldt voor alle fietsen die je in je bezit hebt; de fiets waarop je rijdt is verzekerd
* Ook kleding is meeverzekerd
Voor meer informatie en schadeformulier zie hier voor de NTFU verzekeringen.

FietsSport Magazine
U krijgt vier maal per jaar het blad FietsSport Magazine thuisgestuurd. In het blad staan de officiële mededelingen van de NTFU alsmede vele artikelen over voor toerfietsers interessante onderwerpen zoals techniek, materiaal, accessoires, voeding en kleding. Tevens worden regelmatig reisverslagen, boekbesprekingen en informatie over buitenlandse tochten opgenomen.