MTB route Rijssen2016-08-02T20:55:37+00:00

MTB Route Rijssen

Ga naar www.mtbrouterijssen.nl voor meer informatie!

 

[one_whole boxed=”true”]

 

24 mei – (webkaart van de route)

De officiele opening laat nog even op zich wachten. Hier een overzicht kaart van de route en hier het gpx bestand.


11 april – Uitnodiging voor alle vrijwilligers MTB Route Rijssen

Van: Johan Witten

Hallo Vrijwilligers,
Henk Waanders ( TCR lid ) nodigt iedereen, die heeft meegeholpen aan de realisatie van de nieuwe ATB route, uit voor een gezellige bijeenkomst.
Op zaterdagmiddag 9 mei – 15.30 uur zijn alle helpers welkom op de Langeberg, om daar nog een keer onder het genot van wat eten en een drankje met elkaar te delen welke prachtige route we hebben gemaakt.
Geef je op bij Johan Witten- famwitten@live.nl

 


23 maart – instandhouding/vrijwilligers gevraagd

Van: Henk van Pijkeren

De route is sinds enkele weken voor 98% gereed en als rondje voor 100% berijdbaar.

Johan, Wim en de zijnen hebben een geweldige klus geklaard en het resultaat mag er zijn.
Dat is dan ook te zien aan het nu als zeer intensieve gebruik van de route en de waarderingen die van alle kanten worden geuit over de route.
Nu is het tijd om na te denken over het vervolg.
De route moet onderhouden worden en het is de bedoeling dat wij als TCR dit gaan oppakken.
Johan en Jans hebben hierover overleg gehad in een vergadering bij Regio Twente, dit samen met de andere beheerders van de Twentse routes.
In dat overleg is men gekomen tot een onderhoudsplan.

Het onderhoud omvat o.a.
Inspecties. ( 6 maal per jaar. )
De werkzaamheden omvatten:
– Palen en bordjes waar nodig vervangen.
– Hinderlijke begroeiing verwijderen.
– Bomen, takken, wortels en stobben verwijderen.
– Afwatering waar nodig verbeteren.
– Beschadigde paden repareren.
– Berijdbaarheid van slechte stukken verbeteren, d.m.v. betere grond aanbrengen.
-Logboeken van werkzaamheden bijhouden.

Materiaal wordt beschikbaar gesteld. ( Opslag op het Hulsbeek. )
Materieel wordt beschikbaar gesteld. ( Indien nodig Kraantje of motorzaag. )
Kosten kunnen  worden gedeclareerd bij Regio Twente.
Dit alles kan geregeld worden door de coördinator van Regio Twente.

Wij vragen voor deze, zeer uitdagende, erg leuke en gezellige, functie (Zie deze winter!) minimaal 10 personen. Liever wat meer want vele handen maken licht werk.
Het loon is: veel voldoening,  gezelligheid en hete koffie van Wim en daarnaast ontbijtkoek, gehaktballen, bier en bovenal  veel waardering van de mountainbikewereld.
Leuk werk dus!
Johan Witten gaat dit alles coördineren.
Ook de rapportage en de contacten met regio Twente lopen via Johan.

Waar kunnen jullie je opgeven?
Dit kan onder de gele knop van “Opgeven/informatie/activiteiten”.
Hier staat een opgavenformulier die jullie kunnen gebruiken.

Laat zien dat je waardeert wat er deze winter is gemaakt en geef je op.
Je kunt je inzetten naar draagkracht, niet iedereen heeft even veel vrije tijd.
We moeten nog zien hoe dit wordt opgepakt maar iedereen is welkom, ook als je nog werkt en minder vrije tijd hebt.

Henk van Pijkeren.
Bestuur.


13 maart

Donderdag is voorlopig de laatste hand gelegd aan het parcours: de keet is teruggebracht naar de Gemeente opslag
en schoongemaakt door Wim Jansen. Het gereedschap : harken, staat onder de overkapping en kan opgehaald worden,
De groene knipschaar staat bij mij in de schuur. Jan van de Maat ?.
Ook zijn voorlopig de laatst palen geplaatst. en enkeling moet nog maar kan nog niet omdat er nog zware bomen op het pad liggen bij het leemspoor.
Volgende week wanneer er weer schroeven zijn worden de laatste wijzer en nummerplaatjes op de palen geschroefd.
Daarna wordt het project ATB route afgerond.
Ik wil alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze geweldige route aan te leggen, bedanken voor hun hulp, ook de dames die ons regelmatig verzorgden met een warme hap, nog van harte bedankt. Deze mensen die zich ingezet hebben, maken de kreet “TCR is meer dan  fietsen “waar.
Ook nog een bedankje aan het Witte Hoes en Hotel Sallandse Heuvelrug, voor hun sponsering doormiddel van koffie of warme hap.
Nu rest ons nog het onderhoud, maar ik ben er van overtuigd dat ook deze kus door de TCR met genoegen zal worden geklaard.
Veel plezier met het berijden van de ATB route.
gr Johan Witten


8 maart 2015

De afgelopen week hebben we het traject bij het Leemspoor en het gedeelte rond de voormalige Steenfabriek aan de Brekeldlaan aangelegd.
Deze stukken waren een van de zwaarste delen van het hele parcours, mede doordat er veel gekapt en genoeid werd en was.
We moesten veel zware takken verwijderen en ook oude delen die al klaar waren weer herstellen, doordat de trekker van de bomenruimer weer het pad had vernield.
Maar door de hulp van de nog steeds voldoende aanwezige vrijwilligers, zelfs mensen die nog nooit van hun leven een hark hadden gehanteerd, waren aanwezig. Deze mensen vervingen de enkele zieken zoals Han Albach en Gerrit Scholten, de vaste krachten.
Maandag gaan we het laatste stuk aanleggen langs de Oude Markeloseweg, zodat het kraantje morgen voor het laatst is.
Dan moeten er nog twee trappen gemaakt worden in de Ravijntjes en de nodige onderhoud gedaan worden aan het reeds bestaande parcour.
Dus nog even volhouden en dan kunnen we trots zijn op een prachtig ATB parcours.
gr Johan


 

5 maart 2015

“A’j mekaar geliek geewt, bu’j rap oet e kuierd”

Vandaag, 5 maart is de redactie op bezoek geweest bij het Project Aanleg MTB Rijssen. Dit naar aanleiding van diverse geluiden uit de toerfietssamenleving. Zo zou de stemming opperbest zijn, maar ook regelmatig onder druk staan door een te hoge werkdruk. Nu kan werkdruk best wel hoog lijst, als de werklast maar laag is. M.a.w. je kunt het heel druk hebben met weinig. Derhalve een klein onderzoekje door de redactie. Bij aankomst wordt ondergetekende gelijk in de watten gelegd en een mok dampende koffie aangeboden, Kyra, die de stukjes tekst altijd uittikt, krijgt een lekker stuk koek, dat eigenlijk voor de werkploeg bestemd is. Ze is er blij mee.

De directiekeet bevindt zich op “Het Witteveldje”, dit veldje heeft de voorkeur van de projectleider, Johan Witten.  De leiding berust zoals gezegd, bij Johan Witten, zijn jarenlange ervaring op diverse bouwplaatsen in den lande, komt goed van pas. Johan heeft het handig aangepakt, want als uitvoerder heeft hij Wim Jansen aangenomen. Wim staat bekend om zijn rechtlijnigheid, recht is recht en een leemkuil is alleen maar een kuil als er een MTB-pad door heen kan. Zoiets. Wim is elke dag aanwezig en dat al 3 maanden lang. De reden die hij daar bij opgeeft, is dat hij anders uit zijn ritme raakt. “Opstaan, ontbijten, tandjes poetsen en richting het bos. Ver voor dat de rest van de ploeg aanwezig is, pruttelt de koffie en wordt de dag doorgesproken. De reeds aanwezige koek is wel onder zichtbereikt, maar dient als lokkertje voor de koffie die stipt om 1015 uur begint. De rest van de ploeg wisselt in samenstelling, de ene komt wat vaker dan de ander, maar dat er sprake is van een brok saamhorigheid en een gevoel van “we zetten de schouders er onder, want anders wordt het een prutzooitje” is onomstotelijk aanwezig. Wim jaagt de boel niet op, maar door de kopjes subiet van tafel te halen, weten de aanharkers, zijkantbegeleiders, boomomhakkers, struikenverwijderaars en chauffeur van het kraantje, dat het einde koffiepauze is en de handjes weer moeten wapperen. Al met al wordt het hele project met militaire preciesie uitgevoerd. Waarbij de chauffeur van het “kraantje” veel lof krijgt toegestrooid, zonder zijn inbreng en daadkracht zou het project langer duren en een stuk minder aantrekkelijk zijn.

Al met al een zinvolle ochtend, waarbij het opvalt dat de mannen ook wel blij zijn dat het er bijna opzit. Helemaal klaar krijgen ze de route niet. In oktober resteert een stuk van 4 kilometer (bij de A1), wel wordt de route officieel geopend, wat mij betreft mogen ze de heren dan flink in het zonnetje zetten, deze dappere, hardwerkende knarren zorgen er voor dat veel jongeren, die ook hard moeten werken, in de vrije tijd over het mooiste stuk MTB-parcours kunnen beschikken dat in Twente aanwezig is.


 

4 maart 2015

Vandaag, woensdag 4 maart is de route in Nieuwland afgerond.
We gaan nu terug naar het gedeelte naast het Leemspoor, hier worden vandaag de bomen geruimd en kan het traject gegraven worden.
De Keet staat nu op het Kleine veldje voor de trimbaan.
Donderdag wordt de Keet verplaatst naar de Oude Markeloseweg Achter de Oude Steenfabriek.
Dit is voorlopig het laatste deel dat gegraven wordt. voor de rest is nog geen toestemming.
Helaas zijn de laatste dagen minder vrijwilligers aanwezig, oorzaak : ziekte , moe, of t’is wel goed geweest?
Hopelijk kunnen we de laatste week het parcours netjes afmaken, dus kom op helpers nog even volhouden.
Beste leden, laat ons de laatste 10 dagen niet in de steek en help ons nog eens.
Nog een klein stukje en we zijn er.


1 maart 2015

Hier weer een verslagje van de stand op dit moment.
Maandag morgen zijn we gestart in de ravijntjes, hier is een zeer bijzonder, maar ook zwaar stuk route aangelegd.
Velen van onze TCR leden hebben woensdag de route al gefietst of gelopen.
Woensdag zijn we overgestoken naar het terrein achter de AV  en het Zwembad. doordat Patrick Jansen donderdag ziek was konden we niet verder,
want er was nog niet meer uitgezet.
Vrijdagmorgen was Patrick weer aanwezig en heeft hij de route Achter Nieuwland uitgezet en daar zijn we inmiddels ook aan het graven en fatsoeneren.
We hebben nog twee weken te gaan en het zal er om spannen of we hele parcours gereed krijgen. Dit hangt ook af van de vrijwilligers, die, eerlijk is eerlijk nog steeds in grote getale aanwezig zijn.
De bepijlling is reeds gevorderd tot in de Ravijntjes.
Maandag gaan we verder in Nieuwland en daarna weer terug naar de Brekeldlaan om de route om het oude steenfabriek aan te leggen.de Keet staat nu In Nieuwland ( ingang aan de Knottebeldlaan of de Markeloseweg ( achter de jeu de boulle baan.)

gr Johan


22 feb 2015

De afgelopen week zijn we met de route begonnen achter de manege en zijn nu op vrijdag zo ver gevorderd dar we in de Ravijntjes zijn aan beland. Helaas was donderdag de kraan stuk zodat we vrijdag niet gewerkt hebben. Dinsdag zijn Jan Meerman- Andries Ligtenberg en Han Albach  begonnen met het plaatsen van route wegwijzering. ze zijn al gevorderd tot aan de kuil onder aan de Scouting.

Maandag gaan we weer vol goede moed en met de volhoudende vrijwilligers van start. De keet staat waarschijnlijk nog 2 dagen bij de hoge bank daarna wordt hij verplaatst naar de bocht onder aan Rijsserberg.( achter het Zwembad )
Er zijn nog 3 weken te gaan al is het jammer dat de route niet helemaal afgemaakt kan worden doordat op het nog aan te leggen traject veel hout gekapt wordt.
gr Johan

 


14 feb 2015

Maandagmorgen zijn we weer opgestart aan de Vennege , achter de Dennekamp,
Dinsdagmorgen hebben we de keet verplaatst naar het eerste veldje op de Dennekammp.
Hier is er veel werk voor de Snoeiers, die jongens die voor het kraantje uitgaan om de route vrij te maken van opstakels.
Dit gebied ligt vol snoeihout en omgevallen bomen, maar ook de jeugd heeft de afgelopen jaren hier veel werk verzet door kuilen te graven en
veel rodzooi achter te laten.
Maar door de aanwezigheid van veel vrijwilligers zijn we deze week zover opgeschoten dat de keet op dit moment op de tweede heide staat en het Pad inmiddels gevorderd is tot op de oude vuilnisbelt aan de Brekeldlaan.
Vrijdag werden we  weer goed verzorgd door Gerda Jansen, die tussen de middag zorgde voor worst. Gerda bedankt, jij weet wat hard werkende mannen nodig hebben.
De week werd afgesloten zoals gewoonlijk met een biertje en wat droge worst.
Al die vrijwillige helpers nogmaals bedankt voor jullie hulp.

 

 


9 feb 2015

Vandaag, maandag 9 februari,
Door het grote aantal vrijwilligers dat vandaag aanwezig was, incl. een motorzaag, zijn we zo ver opgeschoten dat er morgen ( dinsdag 10 feb) niet gewerkt wordt.
Het kraantje krijgt dan een dag voorsprong , zodat we woensdag weer volop bezig kunnen met het aanleggen van de MTB route.

Momenteel zijn we bezig op de Dennekamp (google maps)

gr. Johan


31 jan 2015

Na drie dagen verzorgd te zijn door Hotel de Sallandse Heuvelrug ( Rijsserberg ), en zelf Ronnie z’n vrouw had een taart  voor ons gebakken, moeten we helaas de keet verplaatsen naar de Oude Markeloseweg.  ( 100m  voor het bruggetje over de A1.). Vanaf daar gaan we maandag morgen vrolijk verder met het aanleggen van de bijzondere ATB route, waarop we nu al trots zijn.
Ook de komende maand is iedere vrijwilliger van harte welkom om te komen helpen.
Graag tot ziens in het bos
Johan Witten.

23 jan 2015

Het gaat zeer voorspoedig met de route, nog even en we zijn halfweg.
Het gaat zeer goed met de groep vrijwilligers, elke dag zijn er nog een paar meer dan zich hebben opgegeven.
Da2015-01-23 14.32.31t zal wel komen doordat het erg leuk werk is.
Zo in de vrije natuur wat werken met je hobbygenoten. Daarnaast worden de heren regelmatig goed verzorgd door enkele dames van onze club Gerda en Joke.
Een gezellige boel, leuk werk en af en toe wordt je goed verzorgd,
Waar tref je zo’n werkgever?
De laatste dagen zijn er dan ook zo veel vrijwilligers geweest dat ze nu strak achter het kraantje zitten, men is aan!
  • Maandag wordt er dan ook niet gewerkt door de vrijwilligers.
  • Voor de vrijwilligers het volgende:de Keet staat maandag op de parkeerplaats achter Hotel Rijssenseberg.
  • Dindag gaan we verder.
2015-01-23 10.10.11Verder vragen we aandacht voor de maand februari.
Hoewel er altijd veer vrijwilligers zijn staat er voor februari bijna niemand op het schema.
Mooi zou zijn als de vrijwilligers zich opgeven, dan kunnen we als organisatie er een beetje rekening mee houden wie er komt.
A.u.b. geef je op via het opgavenformulier op de website!
Johan Witten en Henk van Pijkeren
.
.

19 jan 2015

Vandaag zijn er 12 vrijwilligers geweest waarvan 1 man met een motorzaag.
Dit ging zo goed dat men helemaal aan is en het kraantje kan twee dagen vooruit.
Johan heeft met zijn ploeg besloten om dinsdag 20-01 en woensdag 21-01 niet te werken in het bos.
Dus deze mensen worden bedankt voor het opgeven als vrijwilliger maar het is niet nodig om te komen.
Donderdag morgen worden de werkzaamheden weer opgepakt, hopelijk is het kraantje dan goed opgeschoten.
Johan gaat de vrijwilligers die vrijaf zijn vanavond even bellen.
Johan Witten/Henk van Pijkeren

12 jan 2015

12 jan4De aanleg van de route gaat erg goed, we zijn al zo ver gevorderd dat de mensen ‘s morgens kunnen beginnen bij de vijfsprong ( waar het bankje staat ), bijna in de hoek tegen de Enterstraatweg ( RKSV )
Hier staat een schaftkeet van de Gemeente , waarvan wij gebruik mogen maken.
Nog even een hint, kijk ook eens op het schema voor de vrijwilligers, in februari staan er nog niet veel op. Kijk eens of het jullie een keer uitkomt en geef dit op via de website of bij Henk van Pijkeren. Hij werkt dan het schema bij.
Gr. Johan Witten

5 jan 2015

De aanleg van de route gaat erg goed, we zijn al zo ver gevorderd dat de mensen ‘s morgens kunnen beginnen bij de vijfsprong ( waar het bankje staat ), bijna in de hoek tegen de Enterstraatweg ( RKSV )
Hier staat een schaftkeet van de Gemeente , waarvan wij gebruik mogen maken.
Nog even een hint, kijk ook eens op het schema voor de vrijwilligers, in februari staan er nog niet veel op. Kijk eens of het jullie een keer uitkomt en geef dit op via de website of bij Henk van Pijkeren. Hij werkt dan het schema bij.
Gr. Johan Witten

23 dec 2014

Zo nu en dan zijn er wijzigingen op het vrijwillgerschema of algemene informatie over de MTB Route Rijssen, wil je deze informatie ook per email, vul dan dit dit formulier in.


22 dec 2014

Op dinsdag 23 december zijn er geen werkzaamheden, de kraan is niet ver genoeg gevorderd.


19 dec 2014

Er is een wijziging aangebracht op het schema van vrijwilligers.
Volgende week wordt er nog twee dagen gewerkt, maandag en dinsdag.
Woensdag voor kerst wordt er niet meer gewerkt en we beginnen weer op maandag 5 januari. Alle dagen dat er niet wordt gewerkt zijn geel gemaakt.
Op de gele dagen staan nog diverse vrijwilligers. Hopelijk geven deze vrijwilligers zich een andere dag op want hulp zijn we best wel nodig!
Tevens heb is het Excelschema uitgebreid tot eind maart want zolang zal het nog wel duren voordat we de route gereed hebben.
Vanaf 24 dec wordt dus dit jaar niet meer gewerkt.

18 dec 2014

Een dagje lekker in de natuur werken aan de MTB-route.

2014-12-18 13.23.07Woensdag 15 dec. is het mijn beurt om mij in te zetten voor de MTB-route. Ik moet mij nog dagelijks melden bij ARLA-foods in Nijkerk voor mijn levensonderhoud dus het wordt af en toe een dag helpen.
Ik heb wat gereedschap in de auto gelegd, een schop, een heggenschaar, een bijltje.
Om 8:45 was ik bij het gebouw van gemeente Rijssen, we konden binnen op elkaar wachten onder genot van een kopje koffie.
Het kraantje was al bezig dus gaan wij ook maar snel het bos in. We lopen de route op om eerst eens te kijken wat er al gemaakt is. Nou dat kan ik al wel verklappen, het is erg de moeite waard wat er nu ligt. Slingerend door het bos en gebruik makend van de bultjes en de gaten ligt hier al een erg mooi en uitdagend stukje route.
We komen in de buurt van het kraantje en gaan hier aan het werk met de reeds aangelegde route.
Beetje bijharken, wortels uit het pad zagen of hakken, enz.
Erg mooi om te zien hoe dat gaat met zo’n kraan. Er worden naast de route gaten gegraven, het zand uit zo’n gat wordt gebruikt voor de aanleg van de route, het gat zelf dient weer voor de opvang van overtollig regenwater.
Handig bekeken. Die gaten worden gegraven in de laaggelegen delen. Ook hebben we nog gewerkt voor de kraan uit. Hier moest wat geruimd en gesnoeid worden.
Voor de nodige pauzes waren we welkom in het gebouw van gemeente Rijssen, erg fijn om even warm te zitten. Het is een natte druilerige dag dus even opwarmen en droog zitten ia erg welkom.
Ik heb een dag lekker gewerkt in de vrije natuur, best wel ontspannend naast mijn dagelijkse werk met de nodige uitdaging maar ook problemen die op te lossen zijn. (Ook uitdagend!)
Toch kom ik er achter dat zo’n ontspannend dagje meer van je vergt dan je op het eerste gezicht denkt. Ik zit hier nu te typen met een stijve rug en voel mij net een opaatje. Alhoewel, dat ben ik ook al, dus ik hoef mij niet te schamen!
Mooie dag gehad, voor herhaling vatbaar.

Henk.


 

15 dec 2014

P1040882Met de aanleg is vandaag begonnen, een flink aantal vrijwilligers was om 0900 uur aanwezig in het soweco gebouwtje op de splitsing van de Korteboslaan. Begonnen werd met koffie en al snel verdween de meute richting het bos waar het kraantje gereed stond voor de eerste meters. Zoals gebruikelijk bij TCR was de stemming opperbest en na een korte instructie van Patrick Jansen ging het van start. De meesten verdwenen huiswaarts, want met een man of 5 is het goed te doen om de kraanmachinist bij te houden. In de loop van de middag bleek dat een flinke vordering was gemaakt. De bedoeling is dat overblijvende wortels worden verwijderd, hier kun ook prima een hond voor inzetten. Tenminste Kyra bleek aanzienlijk sneller met de bek te kunnen werken dan Andries met de schop en zaag. Opvallend was dat de route overal dwars doorheen gaat, zelfs een grote Rododendron werd doorklieft. De eerste 400 meter liggen er in, en Patrick heeft er absoluut kaas van gegeten, want hij weet op verrassende wijze elke kuil en bocht te benutten. Tussen de middag is er soep en brood en regelmatig koffie. Mochten er nog liefhebbers zijn om mee te helpen, vul het formuliertje in. Henk van Pijkeren verwerkt dit in het overzicht. In hoeverre er ook op zaterdag hulp nodig is, wordt in de loop van de week bekend.

 


13 dec 2014

Er is een uitgewerkt overzicht met vrijwilligers, hier te vinden


9 dec 2014

Op maandag 15 dec is het verzamelen om 0900 uur bij het Soweco gebouwtje (hoek Knottenbeltlaan/A.H ter Horstlaan). Hier volgt instructie. Iedereen die mee wil helpen (vanaf maandag maar ook op latere dagen) is welkom.


6 dec 2014

Op maandag 15 december gaat de aanleg van het 25 km lange MTB parcours van start. Iedereen die mee wil helpen is van harte welkom voor instructie en informatie. De route Rijssen zal volledig in het bosgebied tussen Rijssen en de A1 worden gebouwd. Het zal dus een echt bosparcours worden met vrijwel uitsluitend onverharde paden. De route van zo’n 20-25 kilometer zal voor een aanzienlijk deel uit nieuwe singletracks bestaan.

Op deze pagina is de voortgang te volgen. Aan de rechterkant van het scherm kan worden opgegeven om mee te helpen, per dag zijn 3 a 5 vrijwilligers nodig.

Contactpersoon is Johan Witten


Programma maandag 15 dec

  • 8.30 uur: Patrick vlagt eerste stuk uit
  • 9.00: Patrick geeft uitleg aan vrijwilligers, die daarna aan de slag kunnen
  • 9.15: Patrick gaat met Henry het uitgevlagde deel nalopen
  • 9.15: kraanmachinist gaat aan de slag achter vrijwilligers aan
  • 10.00: Patrick gaat verder met uitvlaggen

De periode erna wordt in principe elke dag gewerkt door de kraanmachinist, behalve als de vrijwilligers het niet bij kunnen houden (normaal gesproken lukt dat). De kraanmachinist begint normaal gesproken elke dag direct na zonsopgang. We beginnen uiteraard op het terrein van de gemeente, maar op een paar stukken moet ook nog (definitieve) toestemming verkregen worden van andere eigenaren. Voor een deel is dit niet noodzakelijk, maar zou het de route wat verbeteren (singletracks parallel aan zandwegen). Ik heb een document met kaarten bijgevoegd waar die tracés op staan met daarbij de vraag wie welke eigenaar wil benaderen. Ik hoor graag wie 


10 sep 2014

Opening Vaste MTB Route Losser

Onder grote belangstelling is op woensdag 10 september de vaste MTB route Losser geopend. Nadat da gasten waren ontvangen werden ze in het ontmoetingscentrum van De Losserhof verwelkomt door Hans Henkelman namens De Losserhof. Verdere sprekers waren Burgemeester Sijbom van de gemeente Losser, Patrick Jansen van Tracks & Trails en Jaap in ‘t Veld namens Natuurmonumenten. Na de prachtige woorden toog het gezelschap naar buiten voor de openingshandeling. Henny Kuiper sprak hierbij nog een paar mooie woorden en verrichte daarna samen met de burgemeester en wethouder Vloothuis van Oldenzaal de openingshandeling door het informatiebord van de route te onthullen.

Na deze ceremonie was het tijd voor ontspanning. Het gezelschap kreeg een demonstratietraining te zien voor de jeugd van 8 tot 12 jaar die werd toegelicht door Fridse Mobach. Zij bereiden zich voor op het fietsen van de Twentse Heuvelentocht op 26 oktober. Hierna ging een deel van de aanwezigen een stuk van de route fietsen en legden de anderen deel een deel van de route per voet af.

Na de sportieve inspanningen was het tijd voor een hapje een een drankje.

Voor de foto’s klik hier, met dank aan fotograaf Jon Riekert.

 


[/one_whole]