Namens de voltallige commissie AF4D wil ik jullie het volgende meedelen betreft de organisatie van de avondfietsvierdaagse 2020:

Wij hebben e.a. besproken in de commissie en willen jullie meedelen dat wij geen kans zien om dit jaar de AF4D door te kunnen laten gaan, dit i.v.m. met de ontstane situatie voor wat betreft het coronavirus en de maatregelen die daardoor gelden.

We hopen in 2021 een nieuwe kans te krijgen.

Met vriendelijke groet,
Commissie AF4D
Henk Dekkers