Afspraken kledingvoorschrift

Beste allen,

Er blijkt (voor sommigen nog steeds) wat onduidelijkheid te zijn over het dragen van de juiste kleding
tijden tourclubritten.

HIERBIJ NOGMAALS:
Als regel geldt: Ritten welke in het tourschema staan vermeld, dienen VERPLICHT verreden te
worden in tourclubtenue. Dus ook vrije ritten of ritten zonder tourleider.
Eventuele ritten buiten het tourschema om, is de keuze van de kleding vrij in te vullen.

Groet Tourcommissie.