Clubavond 2020


Auteur: Joke
Toerleider(s): Anton
Aantal leden: 80

Clubavond 2020.
Vrijdagmiddag zijn we met een aantal commissieleden bezig om het tourhoes om te toveren tot een filmhuis.
We verwachten toch gauw 75-80 leden vanavond. Het wordt passen en meten, maar het lukt.
De apparatuur wordt aangesloten en getest, dat heeft nog al wat voeten in de aarde om de juiste knop voor de microfoon te vinden maar ook dat lukt uiteindelijk en ook de beamer doet wat hij moet doen. We hebben Tom Stamsnijder uitgenodigd om ons zijn verhaal te vertellen.
Wij zijn om half zeven weer aanwezig om de koffie klaar te zetten, de cake te snijden en de hapjes worden bezorgt.
We zijn nog druk bezig als de eerste leden zich al melden. De koffie en cake ( gebakken door Jackelien Baan) vinden dan ook gretig aftrek. Inmiddels is ook Tom Stamsnijder gearriveerd. Als iedereen een plekje heeft gevonden, opent Anton deze avond en heet iedereen (80 leden) welkom, en neemt met ons het programma door van deze avond.
Hij geeft dan het woord aan Tom. Tom ligt ons uit waarmee hij bezig is, en d.m.v. een presentatie wordt ons duidelijk gemaakt dat ze dagelijks bezig zijn om te innoveren en dat overal wat te halen valt op gebied van training materiaal en voeding, het gaat echt om seconden tijdwinst en dat kan op de meet van het grootste belang zijn. Hij laat d.m.v. kledingstukken zien waarop iedere keer weer verbeteringen worden toegepast en waarmee weer veel voordelen zijn te behalen.
Anton bedankt Tom voor zijn inspirerende presentatie en hij wordt bedankt met een bos bloemen en een leuke attentie.
Dan volgt een korte pauze en wordt er nog een kopje koffie ingeschonken.
Tijdens de pauze is er nog even paniek, Gerwin V. geeft aan dat hij weg wil, hij heeft nog andere verplichtingen.
Anton verzoekt hem om toch nog even te blijven. Het programma wordt aangepast en de uitreiking van de Jan Slofstra bokaal wordt naar voren geschoven. Anton geeft een kleine uitleg waaraan iemand moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen en komt uit bij ……….jawel, Gerwin Voortman. De hierbij behorende plaquette wordt hem overhandigd met een mooie bos bloemen en een welgemeend applaus van de leden.
Dan komt de clubkampioen aan de beurt, Anton legt ook hier uit hoe dit in zijn werk gaat, en dat we erg teleurgesteld zijn in de deelname (3 deelnemers) aan dit kampioenschap. Als winnaar kom ik zelf uit de bus met 126 punten. Er is nu een andere manier gevonden om de gegevens gemakkelijk door te geven. Anton roept iedereen op om hieraan mee te doen.
Dan de km.vreter dames, ook hier ben ik zelf de winnaar .
Bij de mannen is dat Jos van Helden met het respectabele aantal km. 24.245 km.
De bijbehorende plaquettes en bloemen worden ook hier uitgereikt.
Dan volgen de kmvreters per leeftijdscategorie, die ontvingen een tegoedbon.
Dan volgen de mededelingen vanuit het bestuur:
Op de AV maandag 16 maart a.s. vindt er een bestuurswisseling plaats. (penningmeester en secretaris)
Daarvoor is het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten en zijn daar volledig in geslaagd.
De komende week wordt de uitnodiging voor de AV verzonden.
Dan komen de diverse commissie aan het woord om hun tochten te promoten.
De ToT wordt doorgeschoven naar 3.en 4 juli. I.v.m. het jubileumjaar.
De Bitt wordt een driedaagse tocht 11 t/m 13 juni.
Op de AV volgt nadere info over alle tochten.
Anton bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
Het was nog lang gezellig tot in de kleine uurtjes.

De laatsten helpen nog snel mee om alles weer op te ruimen en de kantine weer in oude staat te brengen.
Morgen (zaterdag) moeten de Oosterhoffruiters hier weer kunnen zitten.

Anton doet de alarminstallatie aan en sluit verder af.

Het was weer een geslaagde avond.