Beste leden.
Vanavond hebben we de richtlijnen van de overheid, aangaande corona, vertaald door de NTFU, allemaal ontvangen.
We hebben als bestuursleden hierover kort overleg gehad en hebben besloten om deze richtlijnen op te volgen.
Dit houdt voor ons als clubleden het volgende in:
Gr. het TCR bestuur!