Feb 2021 – Vanuit het bestuur TCR

Ondanks dat er door de coronamaatregelen zeer weinig clubactiviteiten zijn, wordt er door het bestuur nog wel regelmatig vergaderd. Dat wordt natuurlijk digitaal gedaan. Niet ideaal, maar het werkt. Op onze laatste vergadering zijn weer verschillende zaken besproken.
Iedereen begrijpt dat de clubavond in februari en de AV in maart niet door kunnen gaan. Op de clubavond worden verschillende zaken bekend gemaakt, zoals clubkampioen, kilometervreter en Jan Slofstra bokaal. Het bestuur heeft besloten deze avond voorlopig uit te stellen. We hopen deze avond in april/mei door te kunnen laten gaan. Als het niet lukt worden de leden via de website digitaal op de hoogte gebracht van alle klassementen. Hetzelfde geldt voor de AV, die volgens de statuten moet worden gehouden voor 1 juli. We hopen op begrip.
Wat betreft ons uitgestelde 40-jarig jubileumjaar is nog weinig zeker. Het is nog steeds de bedoeling de geplande activiteiten van 2020 voor zover mogelijk in 2021 door te laten gaan. De leden worden door de jubileumcommissie op de hoogte gehouden.
Ook is de financiële situatie van onze club aan de orde geweest. Veel inkomsten uit evenementen zijn er in 2020 niet geweest, m.u.v. de Bloemendal MTB-tocht in januari. Ook de opbrengsten van het Tourhoes waren minder. Daar staat tegenover dat er ook minder uitgaven waren: veel clubactiviteiten konden niet doorgaan. Verrassend was dan ook, dat onze penningmeester een positief resultaat over 2020 kon presenteren! In dit kader dient ook te worden vermeld, dat onze sponsor Cavallo Keukens voor 2021 weer een bijdrage heeft toegezegd!
Het ledenaantal is op dit ogenblik 280. Een aantal vooral oudere leden heeft opgezegd, maar er zijn inmiddels veel jeugdleden bij gekomen. Fietsen/trainen met de jeugdleden is op het ogenblik ook het enige wat mogelijk is.
Wat blijft is het feit dat we als club al lange tijd niet in groepen met elkaar kunnen fietsen. En daar is het toch eigenlijk om te doen. Wat is er mooier dan gezellig samen te genieten van een prachtige fietstocht! We hopen dat binnenkort weer samen te doen.

Bestuur Tourclub Rijssen