Indeling van de groepen 2020


We hebben deze winter een enquête gehouden over de tourgroep indeling van T1, T2, T3a, T3b, T4 en T5.
Vervolgens heeft T3a aangegeven dat zij als autonome groep verder wil, dus niet met T3b samen naar een pauze adres ed.
Echt nodig is dit ook niet want de groep T3a en T3b hebben elk 20 fietsers dus ze kunnen ook best afzonderlijk opereren.
Dit heeft ons doen besluiten tot een nieuwe indeling van de tourgroepen.
De indeling wordt als volgt:
T1 – kruissnelheid +33 km/h
T2 – kruissnelheid 33 km/h
T3 – kruissnelheid 31 km/h (was T3a)
T4 – kruissnelheid 30 km/h (was T3b)
T5 – kruissnelheid 28 km/h (was T4)
T6 – kruissnelheid 26 km/h (was T5)

De kruissnelheden zijn een schatting van de werkelijk gereden snelheden van de groepen gereden en vastgelegd in Strava.

Opmerking: T3 en T4 staan op resp. 31 en 30 km/h, bijna de zelfde snelheid dus.
Dit om dat deze groepen in werkelijkheid ook bijna dezelfde snelheid rijden.
Ik heb voor 2020 het toerschema weer samengesteld en besproken met de groepstourleiders.
De groepstourleiders zijn nu bezig om samen met de tourleiders het tourschema te vullen zodat jullie elke week de mooiste tochten kunnen fietsen.
De ingevulde tourschema’s van de groepen hoop ik voor 15 februari binnen te hebben zodat ik deze tijdig op de website in de agenda kan zetten.