Uit het bestuur

Op de laatste bestuursvergadering van 6 juni zijn weer diverse zaken besproken. Het was sinds lange tijd weer eens een vergadering zonder Skype. In de bestuurskamer van het Tourhoes praat het toch een stuk gemakkelijker. Er zijn enkele belangrijke zaken besproken en besluiten genomen.
– Ons 40-jarig jubileumfeest kon in 2020 niet doorgaan en ook in 2021 zal dit niet kunnen. Vandaar dat we als bestuur besloten hebben ons 40-jarig feest definitief niet door te laten gaan en te wachten op 2025 (45-jarig lustrumfeest) en er dan maar een spetterend jaar van te maken. Dit alles in nauw overleg met de jubileumcommissie.
– Aangezien de coronamaatregelen aanmerkelijk versoepeld zijn, is het mogelijk om weer een Algemene Vergadering te houden. Deze staat gepland voor 25 oktober 2021. Tijdens deze vergadering zullen de gangbare zaken weer aan de orde komen en kampioenen en jubilarissen gehuldigd worden.
– We hebben gesproken over de nieuwe WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Ook wij krijgen hiermee te maken, met name op het gebied van financiën en continuïteit.
– De laatste maanden hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Het betreft vooral jeugd, dames en jonge leden. Een fijne ontwikkeling!
– Voorzitter Anton Janssen heeft besloten zich op de komende ledenvergadering van 25 oktober niet meer verkiesbaar te stellen als voorzitter. Na ruim 4 jaar heeft hij besloten de voorzittershamer over de dragen . Het bestuur hoopt op de vergadering een nieuwe kandidaat voor te kunnen dragen.
We hopen op veel veilige kilometers en een goede gezondheid voor al onze leden. Op zaterdag 17 juli is er een gezellige afsluiting van de pre-vakantietochten (waarover later meer) en we gaan er vanuit velen van jullie daar te zien!

Het bestuur