Op donderdag 21 maart (1930 uur) houdt TCR haar jaarlijkse ledenvergadering.
Aan de leden is per email de notulen (2018), het vernieuwde HHR en de nieuwe statuten verzonden.

Heb je nieuwsbrief niet ontvangen, stuur een mail naar info@tourclubrijssen.nl

Uitnodiging AV 2019

BuienRadar