Zo groeit WTC Markelo als startende vereniging

In slechts drie maanden tijd wist de jonge Wielertourclub Markelo maar liefst 140 leden te vergaren. En dat terwijl alle omliggende dorpen al een fietsvereniging hadden. Hoe? Door een duidelijk plan te presenteren én te luisteren naar hun leden.

Makkelijk is het niet om een vereniging uit de grond te stampen, weet Harry Nijkamp, medeoprichter en secretaris bij WTC Markelo. “Het had wat voeten in de aarde, want je wil graag dat zaken goed geregeld zijn”, vertelt hij. “We hebben een aantal brainstormsessies gehad en daarna contact gezocht met de NTFU om te sparren over de aanpak van bepaalde zaken. Van de NTFU kregen we veel informatie met betrekking tot reglementen. Daarnaast zochten we contact met bestaande verenigingen in de buurt die tips en tricks met ons wilden delen.”

Goede kick-off

Om de plannen voor de nieuwe vereniging kenbaar te maken en te peilen waar de behoefte lag, werd nog voor de officiële lancering van WTC Markelo een kick-offavond georganiseerd. Daar kwamen meer dan honderd bezoekers op af en dat leverde de vereniging direct al zeventig leden op. “Het voordeel van het oprichten van een nieuwe vereniging is dat je alles direct kunt organiseren op de manier die jij voor ogen hebt. We hebben dat duidelijk uitgelegd tijdens de kick-off en konden daardoor direct een goede start maken.”

Meer dan honderd bezoekers kwamen op de kick-off af en dat leverde direct al zeventig leden op

Betrokkenheid creëren

Onder de kersverse leden werd een online enquête verspreid om de wensen in kaart te brengen. “We hebben onder andere gepeild op welke momenten mensen het liefst wilden trainen en wie belangstelling had voor bestuurswerk of een rol als MTB-begeleider of wegkapitein. De respons was enorm, dus dat gaf een goed beeld van wat de leden verwachten. Dat is belangrijk, want het heeft geen zin om van alles te organiseren als daar geen vraag naar is.”

In beweging blijven

“Nu de vereniging in de lucht is, kunnen we ons op nieuwe dingen concentreren”, zegt Harry. Eind van het seizoen verspreidt WTC Markelo daarom opnieuw een enquête onder haar leden. “Waar ligt de behoefte tijdens de winterperiode? Is er behoefte aan technische trainingen.” Op die manier blijft de jonge vereniging voortdurend in beweging om het aanbod zo goed mogelijk op de vraag van de leden af te stemmen.