Van: commissie BITT

Na veel voorbereidend werk, het reserveren van het hotel, het regelen van de veerboot Duinkerken-Dover v.v., het reserveren van parkeerplekken en het maken van vier prachtige fietsroutes is gebleken dat, nadat tijdens de voorjaarsvergadering ruim voldoende deelnemers zich leken aan te melden, steeds meer deelnemers zich gingen terugtrekken om verschillende redenen.

Omdat deze tocht met een gering aantal deelnemers om financiële redenen helaas niet haalbaar is, heeft de commissie BiTT de beslissing genomen om voor 2019 geen toertocht te organiseren.

Het volgend seizoen hopen wij weer een prachtige tocht te organiseren zoals de deelnemers van voorgaande jaren van ons gewend zijn.

Commissie Binnenlandse Toertochten

Afbeeldingsresultaat voor verdrietig gezicht cartoon

 


BuienRadar